Markeder

Skagerak Naturgass` erfaring med salg og markedsføring av LNG gjennom 10 år til industri, industribygg og offentlige større bygg, skaper trygghet for videre satsing i kommende markeder. Det er spesielt i maritim sektor (skip) det er et stort potensiale.

Anvendelse

Det er flere synergier mellom naturgass og biogass. 

Naturgass er en viktig medspiller for å få biogass ut på markedet – både fordi biogass kan benytte eksisterende infrastruktur og fordi naturgass vil representere en viktig reserveløsning for separate biogassanlegg.

Biogass er viktig i forhold til naturgass for å oppnå fornybar-krav – f.eks ved innblanding i biodrivstoff og oppvarmingskrav.

Naturgass anvendelse