Kjøretøy på biogass

Drivstoffpyramide2

Et av de viktigste anvendelsesområdene for biogass er drivstoff til kjøretøy. Biiogass kan i dag benyttes som drivstoff på mange ulike kjøretøy:

  • Busser
  • Renovasjonsbiler
  • Lastebiler og andre tyngre kjøretøy
  • Flåtekjøretøy, som kommunale og private tjenestebiler
  • Skip og ferjer

Skagerak Naturgass markedsfører og distribuerer all biogass fra Den Magiske Fabrikken i første omgang til transportsektoren i Vestfold og Grenland. Det er i dag rundt 70 busser og 40 renovasjonsbiler i Vestfold og Grenland som går på biogass.

Her kan du finne oppdatert oversikt over hvilke biler som er mulig å få i biogassversjon

Relatert

For mer informasjon:

Aktuelle linker: