Sirkulær økonomi

Sirkulær_økonomi

Ved Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg gjenvinnes matavfall og husdyrgjødsel til klimavennlig biogass og verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat.

Biogassen på Greve:

 1. Biogass produseres av matavfall og husdyrgjødsel. Matavfallet kommer i hovedsak fra innbyggerne i Østlandsområdet, fra Kragerø til Asker. Husdyrgjødselen kommer fra landbruket i Vestfold. 
 2. Biogassen produseres i noen store tanker. I tankene bryter bakterier ned matavfallet og husdyrgjødselen, slik at det produseres biogass.
 3. Biogassen renses og oppgraderes til drivstoffkvalitet ( 98 % metan). 
  • Den oppgraderte gassen føres inn i gassnettet til Skagerak for videre distribusjon. Gassen benyttes som drivstoff til kjøretøy.
 4. Den Magiske Fabrikken produserer også biogjødsel og grønn CO2.
  • Etter rensingen av biogassen sitter man igjen med grønn CO2 som vil benyttes til ny matproduksjon i veksthus. I løpet av 2018 vil det høstes gjenvunnet matavfall i form av tomater dyrket med biogjødsel og CO2 fra Den Magiske Fabrikken.
  • Biogjødsel er et fullverdig gjødselprodukt som benyttes i landbruket, hvor den erstatter bruken av mineralgjødsel.

Kua er et godt eksempel på å vise hvordan landbruket er en viktig aktør i den sirkulære økonomi. En ku fra Vestfold:

 • Produserer ca 7500 L melk i året
 • Produserer ca 35.000 kg flytende husdyrgjødsel i året, som kan gjenvinnes til biogjødsel og biogass.
 • En ku kan dermed bidra til at en privatbil kan kjøre 8-10.000 km i året, eller at en biogassbuss kan kjøre ca 10.000 km.
Relatert

For mer informasjon