Fakta om biogass

Hva er biogass?

Biogass oppstår ved forråtnelse av nytt biologisk materiale, som husdyrgjødsel, avløpsslam og matavfall, uten tilførsel av oksygen. Gassen er luktfri, fargeløs, og ikke korrosiv.

Oppgradert til kjøretøykvalitet består biogass av ca. 98 % metan (CH4). Biogassen er lettere enn luft slik at ved eventuelle gasslekkasjer vil gassen fordampe opp i atmosfæren.

LBG: Liquified BioGas er betegnelsen på flytende, nedkjølt biogass. Gassen kondenseres til væske ved at den kjøles ned til minus 162 grader celsius.

CBG: Compressed BioGas. Dette er biogass komprimert til 200-250 bar trykk.

1 Sm3 biogass tilsvarer ca.1 liter fyringsolje og ca. 10 kWh.
 

Anvendelse:

Biogass kan benyttes til alle formål som i dag benytter, eller kan benytte naturgass. Den langsiktige målsettingen i bransjen er å dekke 20 % av fremtidens drivstoffmarked med biogass. Det gjelder kjøretøy som:

  • Busser
  • Renovasjonsbiler
  • Lastebiler og andre tyngre kjøretøy
  • Flåtekjøretøy, som kommunale og private tjenestebiler.
  • Skip og ferjer

Konkurransefortrinn og fordeler:

  • Reduserte utslipp av metan
  • Fornybar energi
  • Mindre støy
  • Sirkulær økonomi

Biogass regnes som klimanøytralt slik at forbrenning av biogass ikke bidrar til økning av utslipp. I tillegg er biogass lokalprodusert og studier viser at produksjon av biogass gir lokal verdiskapning og skaper arbeidsplasser.

Relatert

Aktuelle linker:

  • Brosjyren "Program Biogass 20" forteller deg om hva biogass produseres av og hvordan gassen blir til.