Velkommen til Skagerak Naturgass

Selskapet har som formål å markedsføre og distribuere natur-/biogass til industri, transport/drivstoff, maritim næring og offentlig bygg, m.m.

Selskapet er en ledende og attraktiv aktør innenfor biogass segmentet gjennom strategisk målrettet utnyttelse av posisjon, kompetanse og gassinfrastruktur.

Skagerak Naturgass prosjekterer og bygger ut gass distribusjonsnett, samt eier og drifter nettet med tilhørende anlegg.

Skien skal bygge fyllestasjon for biogass

KnutEinarAas_Skien_fyllstasjon_bilgass

På konferansen ”Biogass på hjul” på Torp konferansesenter i Sandefjord, var Knut Einar Aas (Arbeiderpartiet), leder i teknisk hovedutvalg, krystallklar på at en slik stasjon skal på plass i byen.

- Vi skal bygge en fyllestasjon, slår han fast.

Mellom byene
Aller helst ønsker Aas at fyllestasjonen skal legges til Goberg ved Menstadbrua på Kjørbekk-siden av elva.

- Det er for å ha den midt mellom byene, sier han.

Erfaringen til Aas er at en fyllestasjon fører med seg noe støy, så de ser også på andre alternativer.

- Enten må utfordringen med støy løses, ellers må vi finne en annen plass enn Goberg,

Det som da peker seg ut som en naturlig plassering av fyllestasjonen, er Kjørbekk.

- Det er så mange brukere der, sier Aas.

God tilgang
På ”Biogass på hjul” er utvalgslederen for å få kunnskap om hva som rører seg rundt om i landet. Han forteller at Skien har en visjon om å eie en bilpark som kun skal gå på miljøvennlige drivstoffalternativer.

- Om vi går for biogass, får vi tilgang til hele spekteret av kjøretøy.

Nå peker Aas på at kommunen må handle raskt. Det finnes tilskuddsordninger de kan søke.

- De er ikke evigvarende, og de må vi få benyttet oss av, sier han.

Har fått nei
Økonomisjef Kjetil Dahl i Skagerak Naturgass var en av innlederne på konferansen i Vestfold. Han sier det offentlige må gå foran når det kommer til bruk av biogass i kjøretøysflåtene.

- Jeg tror de har skjønt oppgaven, sier han om Skien kommune.

Både Porsgrunn og Bamble har søkt om midler til å bygge fyllestasjoner, men har foreløpig fått nei på søknadene om tilskuddsmidler. Petter Ellefsen i Høyre i Porsgrunn sitter som medlem i byens klima- og miljøråd.

- Vi søker nok en tredje gang, sier han.