PUBLISERT  _  _ 09.02.2017

Langsiktig storkontrakt for Skagerak Naturgass

Naturgassavtale_NorTextil_Leifsen_Halvorsen_Kvamme_Dahl_Hansen Skagerak Naturgass har startet leveringen av naturgass til det som blir Norges største vaskeri.
 
PUBLISERT  _  _ 09.02.2017

Leverandør av LNG til marine-sektoren

Skipstrafikkbransjen vil i løpet av noen år måtte konvertere til mer miljøvennlig fuel/drivstoff. LNG som drivstoff "seiler" opp som den store vinneren av dette markedet.

 
PUBLISERT  _  _ 09.02.2017

Gassterminal Lier / Drammen

Anlegget vil bli plassert ved Lierterminalen på Lierstranda og vil levere til kunder i Lier og Drammen. Anlegget er under bygging og legging av gassrør pågår. Planlagt oppstart er satt til 2. kvartal 2011.
 
PUBLISERT  _  _ 03.01.2017

Vi ekspanderer

Grant Gundersen (t.v.) og avdelingssjef Lars Gunnerud gratulerer hverandre med det nye naturgassanlegget. Skagerak Naturgass ekspanderer videre og vi bygger nå anlegg i 5 fylker. I 2010 startet  vi bygging av distribusjonsnett for gass i Drammen og Lier. I år er også vår første kontrakt i Vest-Agder inngått.