Vinn gratis drivstoff

Kampanje_biogass_oktober2016

Skagerak Naturgass og Greve Biogass ønsker at transportnæringen skal få opp øynene for biogass som alternativ for tyngre kjøretøyer. De tre første bedriftene som kjøper inn gasstrailere og fyller biogass fra Den Magiske Fabrikken vinner gratis drivstoff.

  • 1. premie: 20 000 normalkubikk (Nm3) biogass (verdi ca. 200 000 kr)
  • 2. premie: 10 000 normalkubikk (Nm3) biogass (verdi ca. 100 000 kr)
  • 3. premie: 5 000 normalkubikk (Nm3) biogass (verdi ca. 50 000 kr)

Krav til kjøretøy

Kjøretøyet må være en trekkvogn med semitrailer med nyttelast på tilnærmet 30 tonn, eller vogntog (kontainerbil og henger) med nyttelast på tilnærmet 30 tonn.

Hvem kan delta?

Mottaker må være en bedrift som transporterer avfall, produkter gjenvunnet av avfall, eller produkter som resulterer i avfall (gjenvinnbare råstoffer) som matvareproduksjon og distribusjon.

Tildeling

Premiene tildeles ved første fylling av biogass fra en av fyllestasjonene som leverer biogass fra Den Magiske Fabrikken. Premiene tildeles per bedrift.

Registrer deg

For å delta i konkurransen må du registrere deg som deltager hos Skagerak Naturgass. Ta kontakt med Jan Åge Kverndalen, telefon 977 23 051 allerede i dag.