TV-innslag fra åpning av fyllstasjon for biogass i Vestfold