Søppelbiler på biogass i Tønsberg

Fyllstasjon_Rygg_med_profil

Skagerak Naturgass' fyllestasjon stod ferdig i henhold til planen den 1. oktober. Det er bygd en 4,5 kilometer lang gassrørledning som kan hente naturgass som back-up fra Skagerak Naturgass' eksisterende distribusjonsnett i Tønsberg.

Den 5. oktober begynte 25 nye renovasjonsbiler, som alle går på biogass, å hente avfall i kommunene Tønsberg, Tjøme, Nøtterøy, Horten, Holmestrand, Andebu, Stokke, Re, Hof og Lardal. På natten parkerer de på Rygg hvor tankene samtidig blir fylt opp med gass.

Fra desember 2015 leverer fyllestasjonen biogass fra den nye biogassfabrikken på Rygg. Sommeren 2016 skal også en rekke busser i Vestfold og Grenland ta i bruk biogass.

I tilknytning til fyllestasjonen på Rygg finnes det også en public fyllestasjon for biler som går på komprimert bio-/naturgass – se adresse.

Se også oversikt over bio-/naturgassfyllestasjoner i Norge på CNG Europe.

Soeppelbiler_naturgass