Leverandør av LNG til marine-sektoren


Vi snakker om store volumer, og Skagerak Naturgass posisjonerer seg nå i dette markedet.

Skagerak Naturgass har levert den første "skvett" LNG til Island Offshore's 2 nye supplyskip.
Disse er rigget ferdig hos STX i Brevik og er klare for dyst i Nordsjøen fra høsten 2012.

NSK Shipping sitt nye skip MS Høydal dro fra verftet i Tyrkia i juni 2012.
Skagerak Naturgass etterfylte LNG på dette skipet ved kai på Karmøy i juli 2012.