Vi ekspanderer

LNG er flytende metangass som er kjølt ned til 162 minusgrader.

Stolt kunde
I begynnelsen av mai 2010 ble et nytt LNG anlegg åpnet i Skien. Asfaltprodusenten Lemminkäinen inviterte til en markering 6. mai 2010 da de gikk over fra olje til naturgass på produksjonsanlegget sitt på Røra industriområde ved Voldsfjorden i Skien. Selskapet har de siste årene hatt en bevisst miljøsatsning og satser nå på naturgass for å bedre CO2-regnskapet sitt og redusere den lokale forurensningen.

- Det er nøyaktig to år siden Grant Gundersen og jeg åpnet naturgassanlegget ved fabrikken vår i Tønsberg. I 2011 vil alle våre fabrikker i Region Sør gå på naturgass. Det er vi stolte av, fortalte regiondirektør Finn Halvor Skaardal ved markeringen.

Sett i forhold til en del andre bedrifter i området er ikke Lemminkäinen en stor energibruker. Overgangen fra olje til naturgass gjør likevel at de reduserer CO2-utslippene tilsvarende 300 biler på årsbasis. I tillegg forsvinner utslippene av sot og røyk lokalt. Skagerak Naturgass skal også levere naturgass til Lemminkainen’s fabrikk som ligger i Søndeled i Aust-Agder.

Utvider til Vest-Agder
Vi inntar nå også Vest-Agder fylke etter å ha inngått en avtale med vegg- og takplateprodusenten Huntonit i Vennesla. Anlegget her vil være i drift desember 2010. Dette er en relativt stor energibruker og vi kommer til å sette opp en tank som vil romme 250 m3 naturgass. Til sammenligning rommer tanken på Røra 75 m3.

Bygger distribusjonsnett i Drammen
Skagerak Naturgass har allerede etablerte distribusjonsnett for naturgass i Tønsberg og Grenland. Nå er vi også i gang med å bygge distrubusjonsnett i Drammen. Der står blant annet ærverdige Aass Bryggeri på kundelisten.