Nytt LNG-anlegg i Skien


Anlegget ligger på Røra Industriområde ved Voldsfjorden i Skien.

Bra miljøtiltak
Asfaltproduksjonsselskapet Lemminkâinen starter med naturgass som energikilde etter påske 2010. Med naturgass reduserer Lemminkâinen sine utslipp med ca. 450 tonn CO2 (ca 30% reduksjon) og 600 kg NOx (ca 70% reduksjon). Lukt/SO2 fra forbrenning reduseres med 100% og støv/partikler med 100%.
CO2 reduksjonen tilsvarer utslipp fra 288 bensinbiler eller 300 dieselbiler.

Flere bedrifter i samme industriområdet har varslet at de ønsker å koble seg til det nye LNG-anlegget på Røra og bytte ut olje med naturgass.