Naturgass Grenland blir heleid Skagerak-selskap


Oppkjøpet gjør selskapet til et heleid datterselskap i Skagerak-konsernet.

Naturgass Grenland AS vil fortsette sin drift som normalt og endringen i eierskap vil ikke innebære noen forandring i kundeforhold og leveranser.

Les mer i Skagerak Energi’s Pressemelding 24.juni 2009 .