Asfaltproduksjon med naturgass


Anlegget, som ligger på Freste i Tønsberg, ble åpnet av ordfører Per M. Olsen ved en enkel seremoni. Han trykket selv på startknappene (dog med litt hjelp fra driftspersonellet). Dette er det eneste asfaltverket på Østlandet som benytter naturgass, noe som gir en miljømessig bedre produksjon.