Naturgass Grenland ekspanderer


Denne viktige kjøpsavtalen er grunnlaget for vår videre ekspansjon i Grenland og på Østlandet.

Selger av gassen er Nordic LNG AS. Bak dette står Lyse Energi, og Celsius investeringsselskap i Stavanger og tankrederiet IM Skaugen, Oslo.

Eierne er i gang med bygging av en ny LNG-fabrikk på tomten til det tidligere oljeraffineriet på Sola ved Stavanger.

Naturgassen som skal omdannes til LNG (Liquified Natural Gas – flytende naturgass) kommer fra flere av de store utvinningsfeltene i Nordsjøen.

Disse LNG-leveransene danner grunnlaget for NGG’s videre ekspansjon og det er nå bl.a. også ansatt to nye medarbeidere i høst.

Videre bygger vi nå ut lagerterminalen vår på Herøya industripark til å kunne ta imot LNG med skip.