Det tyngste kranløftet i Grenland på 10 år


Se videoen.

Dette er et ledd i å utvide virksomheten slik at vi også kan ta inn LNG med båt. Gassen skal forsyne brukere lokalt men også brukes for å kjøre ut LNG til kunder utenfor Grenland.

Mandag 26.mars 2007 ble de nye, store lagertankene heist på plass. Dette var det tyngste løftet i Grenland på ti år.

Operasjonen var komplisert og ble gjennomført ved hjelp av fire mobilkraner og en kranlekter.

Det nye anlegget er klart til bruk ila april.

Les presseomtalen i TA