Velkommen til Skagerak Naturgass

Selskapet har som formål å markedsføre og distribuere natur-/biogass til industri, transport/drivstoff, maritim næring og offentlig bygg, m.m.

Selskapet er en ledende og attraktiv aktør innenfor biogass segmentet gjennom strategisk målrettet utnyttelse av posisjon, kompetanse og gassinfrastruktur.

Skagerak Naturgass prosjekterer og bygger ut gass distribusjonsnett, samt eier og drifter nettet med tilhørende anlegg.

Fyllestasjoner

Fyllestasjoner

Skagerak Naturgass har fyllestasjoner i Vestfold og Grenland. Les mer
Biogass

Biogass 20

Biogass og biogjødsel produseres av matavfall fra husholdninger og organisk avfall fra næring, land-, skog- og havbruk. Les mer om hvordan i vedlagte brosjyre. Les mer
Aktuelt

Politiker-JA i Skien. Tommel opp for grønt drivstoff

Skagerak Naturgass er klare til å ta fatt på bygging av en ny fyllestasjon for biogass i Skien, men først må Skien kommune få fortgang i etableringen. Les mer