Velkommen til Skagerak Naturgass

Selskapet har som formål å markedsføre og distribuere natur-/biogass til industri, transport/drivstoff, maritim næring og offentlig bygg, m.m.

Selskapet er en ledende og attraktiv aktør innenfor biogass segmentet gjennom strategisk målrettet utnyttelse av posisjon, kompetanse og gassinfrastruktur.

Skagerak Naturgass prosjekterer og bygger ut gass distribusjonsnett, samt eier og drifter nettet med tilhørende anlegg.

Fyllestasjoner

Fyllestasjoner

Skagerak Naturgass har fyllestasjoner i Vestfold og Grenland. Les mer
Biogass

Biogass 20

Biogass og biogjødsel produseres av matavfall fra husholdninger og organisk avfall fra næring, land-, skog- og havbruk. Les mer om hvordan i vedlagte brosjyre. Les mer
Aktuelt

Transportgiganten Litra AS satser grønt med biogass på tanken

Litra AS som er blant de største privateide transportørene i Norge, skal de nærmeste fem årene investere i minimum 100 tunge kjøretøy med biogass som drivstoff. Gassen skal leveres av Skagerak Energi AS. Les mer